Renovace tonerových kazet

 

a renovace cartridgí
přináší např. tyto výhody:
o       Vaši finanční eliminaci nákladů na tisk (tonerová kazeta, cartidge)
o       tiskne ve vysoké kvalitě
o       šetří přírodní zdroje
o       počet vytisk. listů u RENOVACE odpovídá min. počtu NOVÉ kazety
o       tonerová kazeta je kompletně rozebrána a vyčištěna
o       tonerová kazeta je překontrolována, vadné díly vyměněny

Pro delší trvanlivost kazety doporučujeme:
  • při každé 5 výměně kazety nechat tiskárnu, kopírku prohlédnout
  • při další výměně nechat tiskárnu, kopírku vyčistit technikem
  • ekonomickou variantou tisku
  • stabilní vlhkost vzduchu